استاد لطفعلی خانی

مختصری از من :

تمام افتخارم این است که هستی موهبت هست بودن به من داد ، من هستم و این را دوست دارم.
خودم هستم !!!

گاهی قلمی میزنم و وقت دلتنگی هایم می خوانم و بغض هایم را هم روی سازم خالی میکنم.

با تمام وجود عاشق هنر هستم و شاید تمام زندگی خودم و خانواده ام در هنر سپری شده و نقش بسته است .

همیشه به دنبال ایده های ناب در هنر میگشتم و نوآوری در کارهایم همیشه زبانزد خاص و عام بوده است .

فعالیتهای شغلی و هنری :

  • ممتاز در رشته خوشنویسی
  • فعالیت بسیار ارزشمند در عرصه امضا و طراحی امضا و ایجاد بستر مناسب برای افراد در سرتاسر دنیا در جهت مشاوره و خلق امضایی زیبا و خاص برای آنان که تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۰ هزار امضا برای افراد در انواع مشاغل مختلف طراحی شده است .
  • حل معضل جعل امضا که دغدغه بسیار زیادی برای افراد به شمار میرود .
  • دعوت از سوی شبکه ۱ صدا و سیمای ایران به عنوان کارشناس خوشنویسی و تدریس آن در ۸ جلسه در سال ۹۶.
  • راه اندازی اولین آموزشگاه مجازی خط تحریری.
  • فعالیت موسیقی و نوازندگی نی از سال ۷۶ تا کنون.
  • فعالیت موسیقی و خوانندگی از سال ۱۳۸۶ و گذراندن دوره های آوازی نزد اساتید برجسته آواز ایران
  • انتشار چند اثر موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی .
در این مسیر همراه ما باشید تا به کمک یکدیگر بتوانیم مدرسه ای به وسعت یک کشور بسازیم ، باشد که این هدف با کمک شما معلمین و مدرسین محقق شود.